ECHO

UDRUGA ZA PROMICANJE AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Read Twice: nova inicijativa za suzbijanje dezinformacija jačanjem vještina kritičkog razmišljanja građana

Read Twice: nova inicijativa za suzbijanje dezinformacija jačanjem vještina kritičkog razmišljanja građana Ideja je posuditi znanje i prenijeti dobre prakse iz iskusnijih društava na Zapadu u novije demokracije na Istoku Udruga Euro Advance (Bugarska) vodi novi projekt pod nazivom Read Twice (R2) koji ima za cilj riješiti problem medijske nepismenosti i širenja dezinformacija među mladima.…

Saznaj više

Active debate of Citizens: they are the Heritage for the European Future

                                                             EUROPE FOR CITIZENS’ PROGRAMME Strand2: Democratic engagement and civic participation 2.2: Network of Towns Summary “Active debate of Citizens: they are the Heritage for the…

Saznaj više

Dublin, shared Europe- rezultati projekta

Udruga Echo završila je s provedbom projekta “Dublin, shared Europe”. U sljedećem dokumentu možete pronaći rezultate provedbe. Information Template- Dublin, shared Europe Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije iz programa Europe for Citizens.

Saznaj više