Projekti

NAŠI PROJEKTI

Read Twice (R2)

 

CERV-2022-CITIZENS-CIV (Call for proposals on citizens’ engagement and participation)

Nositelj projekta: Udruga Euro Advance, Bugarska
Godina provedbe: 01.10.2022. – 31.03.2024.
Uloga Udruge ECHO na projektu: Partner

Provedbom projekta Read Twice (R2) u sklopu poziva: CERV-2022-CITIZENS-CIV (Call for proposals on citizens’ engagement and participation) čija je provedba započela 1. listopada 2022. godine, dajemo doprinos razvoju medijske pismenosti kod mladih. Europska komisija prepoznaje činjenicu da dezinformacije predstavljaju veliki rizik za demokratsku Europu i Europu razvoja društva te se tim problemom treba pozabaviti kako bi se očuvale europske vrijednosti i slobode. Lažne vijesti podrivaju povjerenje građana u demokraciju i demokratske institucije. S obzirom na to, ključno je naučiti ljude kako procjenjivati i kritički se osvrnuti na medijske sadržaje, posebice na Internetu, te naučiti što je to dezinformacija, te kako ona može ometati demokratska i ljudska prava. Projekt Read Twice: nova inicijativa za suzbijanje dezinformacija jačanjem vještina kritičkog razmišljanja građana ima za idejni cilj -kako posuditi znanje i prenijeti dobre prakse iz iskusnijih društava na zapadu Europe u novije demokracije na ostoku Europe. Nositelj projekta je Udruga Euro Advance (Bugarska). Read Twice (R2) koji ima za cilj riješiti problem medijske nepismenosti i širenja dezinformacija među mladima. Projektom će biti odabrani medijski educirani mlade ljude iz Bugarske, Rumunjske i Hrvatske, koji će prvo proći kroz treninge za izgradnju kapaciteta u Portugalu i Njemačkoj, a zatim će koristeći svoje nadograđene vještine, znanja i utjecaj, podučavati druge mlade ljude praktičnim načinima prepoznavanja i suprotstavljanja dezinformacijama. Kako bi postigla ove ciljeve, Udruga Euro Advance kao nositelj projekta je u partnerstvu je s Udrugom ECHO (Hrvatska) i Asociatia Se Poate (Rumunjska) kao nevladinim organizacijama iz istočne Europe koje žele potaknuti medijsku pismenost u svojim nacionalnim kontekstima. Ostali partneri Read Twice (R2) su: Sveučilište Lusofona (Portugal) i Alliance 4 Europe (Njemačka), koji će preuzeti ulogu mentora i prenositi dobre prakse u smislu poticanja medijski pismenijeg građanstva u EU. Projekt također predviđa nekoliko lokalnih događaja za dionike, kao i webinar i završnu konferenciju za podizanje svijesti o novim oblicima širenja dezinformacija i raspravu o načinima rada za njihovo sprječavanje. Prema Indeksu medijske pismenosti za 2021. koji je sastavila Zaklada Otvoreno društvo iz Hrvatske, Rumunjska i Bugarska su u tom su pogledu negdje pri dnu ljestivice, te navedena činjenica uvelike ometa razvojne izglede njihovih građana u pogledu medijske pismenosti u svijetu koji se ubrzano digitalizira i prepun je mnoštva informacija, ne baš korisnih podataka i posve štetne propagande. Europska komisija predložila je uspostavu Europskog odbora za medijske usluge sastavljenog od predstavnika nacionalnih medijskih tijela svih država članica. Potonji bi trebao služiti kao pouzdano tijelo za osiguravanje pluralističkih medijskih izvora na našem kontinentu bez štetnih smetnji.

 

Read Twice has received funding under Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) of the European Union, under Grant Agreement 101081326.

 

DOKUMENTI:

Read Twice – Media Literacy Needs Assessment – CROATIA – v1

 

Mentoring elementary students and teachers about CONSENT

Cooperation Partnerships (KA220)
Nositelj projekta: Pädagogische Hochschule Freiburg, Njemačka
Godina provedbe: 01.11.2022. – 31.08.2024.
Uloga Udruge ECHO na projektu: Partner

1.studenog 2022. godine, Udruga ECHO je u ulozi partnera započela provedbu projekta „Mentoring elementary students and teachers about CONSENT“ koji će dati doprinos edukacijama o otporu diskriminaciji i nasilju kod djece u osnovnoškolskoj dobi (8-12 godina) kroz relevantne prioritete projekta kao što su inkluzija, podrška nastavnom osoblju te prevladavanje prepreka u učenju.

Projekt Message consENT ima za cilj mentorirati i educirati učitelje u osnovnim školama za prijenos vrijednih informacija i znanja o razumijevanju i učenju pristanka kao životne vještine kod djece i učenika u dobi od 8 do 12 godina kroz obrazovanje za ljudska prava (HRE) i rad u razinu prevencije kako bi se smanjilo rodno uvjetovano nasilje. Nasilje nad djevojčicama prelazi granice dobi, rase, spola, seksualnosti, obrazovanja i socioekonomskog statusa. Iako postoji i nasilje nad dječacima i muškarcima, rodno uvjetovano nasilje nad ženama i dalje je visoko i rašireno diljem svijeta, unatoč značajnim naporima koji se ulažu da se ono prepozna, eliminira i spriječi u svim njegovim oblicima (Sprečavanje nasilja nad ženama, UN Women, 2019).

Specifični ciljevi projekta su:

SC1: opremiti učitelje i nastavnike osnovnih škola vještinama poučavanja pristanka i metodama za podučavanje pristanka kao životne vještine, kroz HRE i razvoj Vodiča za nastavnike o pristanku poruka
SC2: Omogućiti učiteljima i odgajateljima interaktivne planove lekcija i materijal za obuku uz korištenje interaktivnih metoda poučavanja usmjerenih na dijete
SC3: Doprinijeti prevenciji rodno uvjetovanog nasilja stvaranjem sigurnih i podržavajućih prostora, gdje i učitelji i roditelji mogu razviti nove životne vještine putem Message Consent Digital Learning Hub-a
SC4: Doprinijeti promicanju dobrobiti  mentalnog zdravlja male djece i učitelja, kao i zaštiti od vršnjačkog nasilja/uznemiravanja u školi, kroz izradu interaktivnih modula obuke i aktivnosti jačanja kapaciteta učitelja.

 

 

 

European Youth on Stage: Engage Connect Empower on the future of Europe / E.Y.o.S.

erasmus-logo

ERASMUS+ PROGRAMME, KA3 – SUPPORT FOR POLICY REFORM – EUROPEAN YOUTH TOGETHER

EACEA/12/2019

Cilj EYOS projekta je promicanje svjesnog znanja i aktivnog doprinosa europskim ciljevima mladih i budućim politikama EU-a za mlade među svim mladima, s posebnim naglaskom na nedovoljno zastupljene skupine, putem peer pristupa, digitalne multimedije i građanskog društvenog kazališta.

Projekt ima 5 specifičnih ciljeva:

1. Stvoriti umrežavanje i međusobno angažiranje i solidarnost između aktivne mladeži / mladeži koja je već angažirana na EU pitanjima i manje angažiranih mladih / nedovoljno zastupljenih mladij, potencijalnih novih europskih građana (kao mladih izbjeglica, djece rođene u EU iz migrantskih obitelji bez državljanstva …), promicati sudjelovanje u aktivnostima građanske životne mobilnosti EU-a među široj i uključivijom skupinom mladih, uključujući moguće građane sutrašnjice

2. Pojačati mogućnosti osoba koje rade s mladima i udruga za mlade za promicanje učinkovitog angažiranja podzastupljenih skupina mladih ljudi s manje mogućnosti sudjelovanja i građanskih akcija, kako bi se poboljšao njihov kapacitet za osiguravanje inkluzivnije zastupljenosti i učinka među mladima u Europi

3.Promirivati ​​digitalnu multimediju i građansko / društveno kazalište kao univerzalni alat komunikacije za povećanje aktivnog i kreativnog angažmana različitih skupina mladih na EU pitanjima, valoriziranje i povećanje vještina, stavova i međusobne suradnje mladih

4. Poboljšati svjesno i kritično znanje o ciljevima EU-a, Agendi za mlade i glavnim politikama i instrumentima EU-a za mlade i njihovoj praktičnoj povezanosti s lokalnim i regionalnim odredbama i instrumentima za mlade, povećavajući dijalog i uključivanje mladih u procese donošenja odluka

5. Poticanje umrežavanja, jačanja kapaciteta i međusobne suradnje među organizacijama mladih iz različitih područja Europe kako bi se poboljšao njihov efikasni angažman svih mladih na EU pitanjima.

Projekt se provodi u 7 EU država, uključuje 8 partnerskih organizacijam, a izravno će utjecati na 140 mladih i 48 osoba koje rade s mladima te neizravno 14000 mladih i 400 msoba koje rade s mladima.

Projekt traje 2 godine (01.01.2020. -31.12.2021.), a sufinanciran je iz Erasmus + programa Europske unije.

 

NESET – NEETs’ Empowerment for Sustainable Employment in the Tourism sector

NESET – osnaživanje NEET skupine  za održivo zapošljavanje u sektoru turizma je trogodišnji projekt, financiran od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz EEA fond i Norveški fond za zapošljavanje mladih, koji ima za cilj na transnacionalnoj osnovi podržati održivost uključivanja mladih na tržište rada u sektoru turizma u navedenim zemljama korisnicama NESET-a i to stvaranjem uvjeta za zapošljavanje i poduzetništvo NEET skupine u različitim oblicima turizma, uključujući alternativni turizam.

Što se tiče predviđenih ishoda projekta NESET, smanjena nezaposlenost mladih bit će postignuta kroz bolje razumijevanje i inovativno rješavanje nedostataka u turizmu i društvenim vještinama NEET-ova te poboljšanje zapošljivosti i poduzetničkih vještina ciljnih skupina. Sudjelovanje mladih u turističkoj industriji ojačat će se putem e-Support platforme, mobilnosti u zapošljavanju u korisničkim zemljama te povećanih mogućnosti za uspješno osnivanje poduzeća u (alternativnom) sektoru turizma. Glavni fokus projekta je na (NEET) mladima u dobi od 25-29 godina (uključujući dugotrajno nezaposlene, niskokvalificirane i obeshrabrene mlade ljude), koji zajedno s relevantnim dionicima čine izravnu ciljnu skupinu projekta.

NEET je akronim koji označava mlade u dobi između 18 i 24 godine, koji nisu zaposleni, ne obrazuju se, niti usavršavaju (engl. Not in Employment, Education or Training). Mladi koji pripadaju ovoj skupini su teško zapošljivi te su zbog toga izloženi riziku od siromaštva i neizvjesne budućnosti.

Projekt NESET koristi bespovratna sredstva u iznosu od 1.124. 551, 00 eura od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz potpore EEA i Norveške. Cilj projekta je na transnacionalnoj osnovi podržati održivost uključivanja mladih na tržište rada u sektoru turizma i to stvaranjem uvjeta za zapošljavanje i poduzetništvo NEET skupine u različitim oblicima turizma.

 

Ruksak (pun) kulture

umjetnost i kultura

Program udruge ECHO “Svijet u mojim bojama – učenje o djelu suvremenog umjetnika Dimitrija Bašičevića Mangelosa”  jedan je od ukupno 6 odobrenih programa  u sklopu poziva Ministarstva kulture –  Poziv za predlaganje umjetničko- edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – područje VIZUALNA UMJETNOST.

Cilj je programa Ruksak (pun) kulture približiti, učiniti dostupnijima umjetnost i kulturu djeci i mladima, pripomoći im u razvoju estetske kulture te ih senzibilizirati za područje umjetnosti (naročito suvremene) i kulture.

Download PDF

“​Success Starts with T “

Udruga Echo je partner na projektu “Success Starts with T ” koji se provodi u okviru Erasmus + KA1 programa.
Glavni cilj ovog projekta je dodatna edukacija osoba koje rade sa mladima kroz širok raspon profesionalnih i poslovnih vještina, podizanje razine samopouzdanja te podizanje volje za dijeljenjem svoga znanja, a sve u svrhu smanjenja stope neusklađenosti između vještina koje posjeduju i poslova koje obavljaju.

​Projektne aktivnosti (razmjena mladih) organizirati će se u  Topoli, Srbija, od 01-08.studenog 2017.
Molimo sve zainteresirane koji žele sudjelovati na navedenim aktivnostima da nas kontaktiraju putem maila: info@echo-udruga.hr.

leap-logo-bezpozz

Ponosni smo partneri LEAP Summita – trodnevnog eventa koji okuplja više tisuću sudionika, odnosno mladih poduzetnika, studenata, profesionalaca i međunarodnih lidera iz više od 30 zemalja svijeta.
Mi mijenjamo budućnost svijeta u Zagrebu 11. 5. Dolazite i vi?

​Saznaj više na @LeapSummitZagreb ili na našoj Facebook stranici  i osiguraj ulaznice na: entrio.hr


“Change your mindset-Sport4Everyone”

U sklopu Erasmus+ Sport programa odobren je projekt Change Your Mindset-Sport4Everyone . Projekt se provodi 18 mjeseci, od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2018. godine, a uključeno je 8 partnera iz 7 zemalja: Italije, Austrije, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Hrvatske.

Cilj ovog projekta jest inkluzija mladih osoba s invaliditetom (u dobi od 15-29 godina) u rekreativne sportske aktivnosti te podizanje razine svijesti o potrebama fizičke aktivnosti kao osnove za zdravi način života.
Projektni partneri su:

  • Paraolimpijski odbor Slovenije,
  • Paraolimpijski odbor Srbije,
  • Paraolimpijski odbor Makedonije,
  • Paraolimpijski odbor Crne Gore,
  • Stolnoteniski savez Italije,
  • Stolnoteniski savez Austrije i
  • Udruga za promicanje aktivnog građanstva ECHO, Zagreb

dok je Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom nositelj projekta.

“Svijet u mojim bojama – učenje o djelu suvremenog umjetnika Dimitrija Bašičevića Mangelosa” – HVAR

30/05/2018

Dana 30.05.2018. u gradu Hvaru te u mjestu Vrbanj, održali…

Change Your Mindset – Sport4Everyone

18/05/2018

„Nije bitno kakve zapreke u životu dođu pred nas, bitno…