TALE – onboarding event

Jučer smo održali prvi u nizu sastanaka s mladima u sklopu provedbe projekta TALE – TAke the Lead in the EU Elections (Electoral participation and active involvement).
TALE projektom želi se doseći i uključiti veći broj birača, smanjiti jaz u odazivu birača među različitim državama članicama EU-a te ih, kroz participativne procese, aktivirati i osnažiti da igraju aktivnu ulogu i tako glasaju na sljedećim europskim parlamentarnim izborima u 2024.
Glavni cilj projekta TALE je poticanje i olakšavanje aktivnog angažmana europskih mladih građana u izgradnji živahne europske demokracije. Udruga ECHO će, zajedno s ALDA – European Association for Local Democracy i projektnim partnerima, organizirati niz participativnih radionica, događaja i treninga usmjerenih na podizanje razine svijesti o važnosti nadolazećih izbora i povećanje odaziva birača.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Ojačati kapacitete mladih ljudi iz civilnog sektora ili sektora formalnog obrazovanja o EU vrijednostima, institucijama, izborima za EU parlament i o važnosti jasnih i transparentnih vijesti
2. Kreirati komunikacijsku kampanju koju će podržati kreatori promjena i koja će građanima omogućiti dobivanje pouzdanih informacija o sljedećim izborima za Europski parlament i približavanju europskih institucija građanima

Read Twice showed us how to be more aware of our digital consumption

20/03/2024

Five countries, five partners, 30 curious and knowledge-seeking young content…

Udruga ECHO is now a #PactForSkills member

12/12/2023

Udruga ECHO is now a #PactForSkills member This initiative by…

TALE – onboarding event

05/12/2023

Jučer smo održali prvi u nizu sastanaka s mladima u…

Message Consent Project Unveils Groundbreaking Guide and Lesson Plans for Teaching Consent in Elementary Schools

27/11/2023

Message Consent Project Unveils Groundbreaking Guide and Lesson Plans for…

MESSAGE CONSENT – sastanak fokus grupe

12/11/2023

9. studenog 2023. godine organizirali smo putem Zoom platforme sastanak…