TALE – onboarding event

Jučer smo održali prvi u nizu sastanaka s mladima u sklopu provedbe projekta TALE – TAke the Lead in the EU Elections (Electoral participation and active involvement).
TALE projektom želi se doseći i uključiti veći broj birača, smanjiti jaz u odazivu birača među različitim državama članicama EU-a te ih, kroz participativne procese, aktivirati i osnažiti da igraju aktivnu ulogu i tako glasaju na sljedećim europskim parlamentarnim izborima u 2024.
Glavni cilj projekta TALE je poticanje i olakšavanje aktivnog angažmana europskih mladih građana u izgradnji živahne europske demokracije. Udruga ECHO će, zajedno s ALDA – European Association for Local Democracy i projektnim partnerima, organizirati niz participativnih radionica, događaja i treninga usmjerenih na podizanje razine svijesti o važnosti nadolazećih izbora i povećanje odaziva birača.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Ojačati kapacitete mladih ljudi iz civilnog sektora ili sektora formalnog obrazovanja o EU vrijednostima, institucijama, izborima za EU parlament i o važnosti jasnih i transparentnih vijesti
2. Kreirati komunikacijsku kampanju koju će podržati kreatori promjena i koja će građanima omogućiti dobivanje pouzdanih informacija o sljedećim izborima za Europski parlament i približavanju europskih institucija građanima

Završetak projekta i međunarodna konferencija EUROPE IS OUR HOME!

12/11/2021

Organizacijom međunarodne konferencije u Novom mestu od 16.-19.09.2021. službeno su…

Video projekta “Dublin, shared Europe”

11/11/2021

Promotivni video projekta “Dublin, shared Europe” Projekt “Dublin, shared Europe”…

Dublin, shared Europe – pobjednički video uradak

29/09/2021

Pogledajte pobjednički video koji su izradili učenici srednjih škola u…

International Conference “Europe is our home“

20/09/2021

Association ECHO participated in International Conference “Europe is our home“…

“Dublino, Europa conDivisa” – lokalni laboratorij!

30/06/2021

“Dublino, Europa conDivisa” – lokalni laboratorij! U sklopu provedbe projekta…