Završene radionice na temu borbe protiv lažnih vijesti i širenja dezinformacija u sklopu provedbe projekta Read Twice!

Udruga ECHO, u suradnji s Hrvatskom paneuropskom Unijom, tijekom travlja i svibnja 2023. godine održala je tri radionice za studente na temu borbe protiv lažnih vijesti te prepoznavanja i širenja dezinfromacija.

3 poludnevna treninga s ukupno 179 mladih ljudi i studenata održana su u Zagrebu 18.travnja 2023., 16.svibnja 2023. i 23.svibnja 2023.. Radionice su održali studenti, desetero mladih iz Hrvatske koji su sudjelovali na radionicama jačanja kapaciteta u Berlinu i Portu.

Cilj ovih treninga bio je podići svijest sudionika o utjecaju dezinformacija na demokraciju i pokazati kako dezinformacije i lažne vijesti potkopavaju povjerenje u društvo i njegove institucije. Kao rezultat toga, sudionici su naučili kako funkcionira internetsko okruženje, kako se generiraju i plaćaju online novinski članci i objave na društvenim mrežama te kako kritički analizirati sadržaj koji konzumiraju. Predstavljene su različite metode obmane čitatelja na društvenim mrežama, uključujući manipulacije slikama i video zapisima, zastrašivanje, lažni profili, botovi i trolovi.

Treninzi su također promovirali novinarske prakse za provjeru činjenica, čime su mladi ljudi opremljeni vještinama kritičkog pristupa sadržaju, prepoznavanja lažnih vijesti i suprotstavljanja provjerenim i pouzdanim informacijama. Mladi medijski profesionalci koji su sudjelovali u aktivnostima izgradnje kapaciteta u Berlinu i Portu preuzeli su ulogu trenera dijeleći svoje dojmove i stečene vještine iz prve ruke. Tijekom lokalnih edukacija u Hrvatskoj mladi su se uključili u diskurs lažnih vijesti, proširili znanja, vještine i stekli alate za promicanje dobrobiti pouzdanih i provjerenih informacija za društvo.

Treninge sa studentima sveučilišta  organizirala je Udruga ECHO u bliskoj suradnji s Hrvatskom paneuropskom unijom (HPU).
Svaki trening je trajao pola dana (uključujući registraciju, uvodne govore, tri predavanja po 90 minuta, pauzu za kavu, Q&A sesiju, raspravu i vrijeme za ispunjavanje CERV ankete na kraju).

Iako su edukacije bile posvećene studentima, Udruga ECHO je kreirala i raspisala poziv kako bi uključila svu zainteresiranu javnost. Besplatna događanja promovirana su putem društvenih mreža Udruge ECHO i HPU-a te preko sveučilišnih kanala kako bi se uključili sudionici s različitih fakulteta. To je rezultiralo s ukupnom publikom od 179 osoba. Svaki događaj premašio je predloženi broj od 50 sudionika.

Agendu triju događaja pripremili su mladi medijski profesionalci koji su sudjelovali u aktivnostima izgradnje kapaciteta u Berlinu i Portu, u suradnji s Udrugom ECHO i profesorima komunikologije s Fakulteta hrvatskih studija. Kako bi pripremili dnevni red i nastavne materijale, mladi medijski profesionalci koristili su materijale, alate i pristupe s kojima su se tijekom posjeta Berlinu i Portu upoznali stručnjaci Alliance4Europe, CICANT, Der Spiegel, Deutsche Welle, Público, Rádio Nova itd.
Nakon aktivnosti izgradnje kapaciteta, mladi medijski profesionalci podijeljeni su u tri grupe na temelju njihove raspoloživosti za pohađanje zakazanih sveučilišnih obuka i pripremljenih predavanja za svaki događaj.

Tema sva tri događaja bila je poticanje kritičkog razmišljanja među mladima i promicanje novih vještina za suočavanje s dezinformacijama i borbu protiv širenja lažnih vijesti. Sudionici su naučili:
– Kakav je odnos između lažnih vijesti i istine u doba digitalnih medija,
– Kakav je odnos između lažnih vijesti, propagande i medijske pismenosti,
– Kako lažne vijesti stvaraju govor mržnje,
– Kako funkcionira online okruženje,
– Kako se generiraju i plaćaju online novinski članci i objave na društvenim mrežama,
– Kako kritički analizirati sadržaj koji je konzumiran,
– Vještine kritičkog pristupa sadržaju i prepoznavanja lažnih vijesti.
Osim toga, sudionici su se upoznali s nekim od najučinkovitijih suvremenih alata za prepoznavanje pogrešnih informacija kao što su Crowd Tangle; DISARM Framework, Public Editor, koji se mogu koristiti i profesionalno i u svakodnevnom životu. Izneseni su i raspravljeni brojni primjeri lažnih vijesti iz društvenog i političkog života. Na otvaranju svakog događanja voditeljica projekta Udruge ECHO predstavila je projekt Read Twice i program financiranja CERV te na kraju zamolila sudionike da ispune CERV anketu.

Ostvareni rezultati i učinak
Trima događajima prisustvovala je raznolika publika, uključujući ljude s različitim razinama vještina medijske pismenosti – od onih koji nikada nisu prošli obuku iz medijske pismenosti, do iskusnijih građana, novinara, korisnika društvenih mreža. Skupina studenata uključivala je studente masovnih komunikacija, novinarstva, europskih studija, međunarodnih odnosa, prava, pedagogije, društvenih znanosti, ljudskih prava itd. Uključivala je mlade građane EU-a dajući im priliku za raspravu o izazovima povezanim sa širenjem lažnih vijesti i njihova stajališta o tome kako ublažiti njihov utjecaj. Rasprave su sudionicima pružile priliku za razmjenu mišljenja o procesu kreiranja nacionalnih i EU politika te su privukle njihovu pozornost na napore institucija EU u rješavanju problema. Na svakom događaju sudionici su podijeljeni u grupe i zamoljeni da zajedno obavljaju zadatke i rješavaju izazove vezane uz lažne vijesti i dezinformacije.

Na temelju povratnih informacija dobivenih nakon završetka treninga, možemo zaključiti da su događaji povećali motivaciju i sposobnost sudionika da promiču vještine kritičke procjene informacija među svojim prijateljima, obiteljima, vršnjacima i ostalim članovima društva. Sudionici su upoznati s opasnostima i mogućnostima koje nosi internet kao način pristupa informacijama te kako medijske platforme utječu na njihov pristup informacijama.

Podloga za navedene treninge kao i potreba za njima proizašla je nakon detaljne Procjene potreba i analize stanja u Hrvatskoj koji možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Read Twice – Media Literacy Needs Assessment – CROATIA – v1

Cilj ovog dokumenta bio je identificirati nedostatke u vještinama i znanju te potrebe ciljnih skupina projekta (mladi medijski praktičari, mladi ljudi, lokalni dionici i organizacije civilnog društva, korisnici društvenih medija) u vezi s obrazovanjem i obukom u vezi s medijskom pismenošću, lažnim vijestima i dezinformacije u Hrvatskoj. Iako dokument ne predstavlja znanstveno ili reprezentativno istraživanje, putem anketa na društvenim mrežama, online upitnika i osobnih intervjua, identificira važne izazove korisnika online medija i ističe važne preporuke za rješavanje trenutnih problema i nedostataka. Dokument također predstavlja pregled kurikuluma medijskog opismenjavanja u Hrvatskoj u okviru formalnog obrazovanja, kao i postojeće najbolje prakse u vezi provjere činjenica koje su pokrenute nakon početka pandemije.

 

Izvještaj o provedenim edukacijama možete pronaći na sljedećoj poveznici

event-description-sheet__Local trainings in Croatia

 

Read Twice (R2) je dobio sredstva prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101081326, od Izvršne agencije za europsko obrazovanje i kulturu (EACEA) u okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV).

Read Twice has received funding under Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) of the European Union, under Grant Agreement 101081326.

 

  

 

 

 

Završetak projekta i međunarodna konferencija EUROPE IS OUR HOME!

12/11/2021

Organizacijom međunarodne konferencije u Novom mestu od 16.-19.09.2021. službeno su…

Video projekta “Dublin, shared Europe”

11/11/2021

Promotivni video projekta “Dublin, shared Europe” Projekt “Dublin, shared Europe”…

Dublin, shared Europe – pobjednički video uradak

29/09/2021

Pogledajte pobjednički video koji su izradili učenici srednjih škola u…

International Conference “Europe is our home“

20/09/2021

Association ECHO participated in International Conference “Europe is our home“…

“Dublino, Europa conDivisa” – lokalni laboratorij!

30/06/2021

“Dublino, Europa conDivisa” – lokalni laboratorij! U sklopu provedbe projekta…